SI
O teh straneh Pogoji in pravila Politika zasebnosti Oglaševanje
Slovensko English

Večji investicijski nasveti

Pri projektiranju hiše bodite pozorni na lego

Projektirajmo tako, da je čimveč prostorov, v katerih se zadržujemo dlje časa, obrnjenih proti jugu, tako da čim boljše izkoristimo sončno toploto in svetlobo. Na južni strani naj bodo okna večja, na severni pa manjša, da ne bi po nepotrebnem zgubljali toplote.

Vgradite dobro izolacijo v vaš dom

Izolacija je eden najučinkovitejših načinov za dolgoročno zmanjšanje emisij CO2 in varčevanje z energijo. Izguba toplote skozi zidove, streho in tla običajno znaša od 50 do 80 odstotkov celotne izgube toplote stavbe. Izolirajte tudi rezervoarje s toplo vodo in cevi centralnega ogrevanja.

Izolirajte zabojnike za rolete

Zabojnike, v katerih se nahajajo nadokenske rolete, je tudi potrebno izolirati. V nasprotnem na tem mestu lahko izgubljate precej toplote.

Zamenjajte stara okna in vrata

Novo stavbno pohištvo je od 2 do 3-krat bolj energetsko učinkovito od starega.

Vgradite “prisilno" oz. mehansko prezračevanje

Pomanjkljivo prezračevanje je lahko zelo nevarno, saj lahko pretočni grelnik ali katera druga odprta gorilna naprava proizvaja ogljikov monoksid, ki pa je smrtno nevaren!

Zračenje, ki je predvsem dobro za zdravje, pa med drugim poskrbi tudi za odstranjevanje vlage v hiši. Slednje pomeni manj plesni. Ker ponavadi nismo toliko vestni, da bi v zimskem času okna odpirali 3-krat na dan za kratek čas, je lahko rešitev umjetno prezračevanje. Ravno slednji način je zelo priporočljiv v novejših ali energetsko prenovljenih objektih, ki so dosti bolj zrakotesni kot starejši.

Sodobni sistemi mehanskega "prisilnega" prezračevanja temeljijo na principu
 rekuperacije oziroma vračanja toplote. S pomočjo prenosnikov toplote
 zagotovijo prenos dela toplote z odpadnega (izstopnega) zraka na svež (vstopajoč) zrak. Obstajata centralni in lokalni sistem mehanskega prezračevanja

Centralni prezračevalni sistemi se v obstoječih stavbah zaradi naknadne vgradnje prezračevalnih kanalov v praksi ne izvajajo. Rešitev pa predstavljajo lokalni prezračevalniki, ki se namestijo 
skozi zunanjo steno stavbe v poljubno izbrano enoto. Primerna površina 
bivalnega prostora za prezračevanje je do 50m2. Približen
 strošek za dvosobno stanovanje je okoli 1.500 €. Poleg relativno hitre povrnitve investicije, ta naj bi se povrnila skozi nižje račune za ogrevanje (izdelovalci obljubljajo, da sistem povrne tudi do 90% toplote odpadnega zraka), bomo imeli v prostorih tudi bolj kakovosten zrak. Vse to pa seveda zahteva tudi redno menjavanje in vzdrževanje filtrov.

*izdelovalci obljubljajo, da sistem povrne tudi do 90% toplote odpadnega zraka.

Zamenjajte stari kotel oziroma peč na drva

Nove peči ali kotli na drva so tudi do 50% energetsko učinkovitejši od starih. Za izbiro prave moči se je treba posvetovati s strokovnjakom.

Pravilno izbirajte velikost peči na drva

Peč mora biti usklajena z velikostjo prostora. Za izbiro prave moči se je treba posvetovati s strokovnjakom.

Ogrevanje na elektriko

Ogrevanje prostorov (samo) z električno energijo ni smotrno, toda ponekod ne gre drugače. Med električnimi pečmi so najprimernejše termoakumulacijske peči. Zaradi njihove velike toplotne kapacitete lahko z njimi odvzemamo električni tok v času cenejšega toka. Akumulirano toploto pa lahko uporabimo ob želenem času.

Ogrevanje s inverter klimatsko napravo je izjemno cenovno učinkovito, saj energetsko varčne klimatske naprave za vsak kW porabljene energije pridelajo za 4 kW in več grelne energije. To pomeni, da 3,5 kW klima za svoje delovanje porabi 925 W energije, kar pri trenutnih cenah energije pomeni manj kot en evro dodatnega stroška električne energije. Zato se v prehodnih mesecih ogrevajte s klimo in prihranite.

Za ogrevanje lahko uporabimo tudi infrardeče panele. Sevalni paneli oz. infrardeče ogrevanje ponujajo cenovno varčno alternativo klasičnemu ogrevalnemu sistemu. Značilnost sevalnih panelov je, da večino toplote v prostor oddajo s sevanjem (infrardečimi žarki). Paneli namreč ne segrevajo zraka neposredno, temveč segrevajo površino predmetov (zid, tla, pohištvo itd.), ki nato segrevajo zrak v okolici. Princip delovanja je enak, kot pri soncu.

 • Pri ogrevanju z IR paneli se toplota prenaša pretežno s sevanjem. Zato je lahko pri enakem udobju temperatura zraka v prostoru nižja kot pri klasičnih konvektivnih sistemih.
 • Prostori, ogrevani z IR paneli, so manj občutljivi na prepih in ventilacijske izgube.
 • Površine sten, ki niso neposredno obsevane, lahko ostanejo hladne in so potencialna mesta za nastanek kondenzata in plesni.
 • V stavbah, ki imajo konstantno težavo z vlago IR paneli niso primerni.Ali ste vedeli?

Za slabše izolirano mansardo velikosti 65 m2 lahko za ogrevanje s paneli porabite okoli 400€ na leto.

Zamenjajte zastarelo plinsko napravo za ogrevanje in prihranite

Z zamenjavo zastarele naprave za ogrevanje s sodobno plinsko kondenzacijsko pečjo, lahko občutno zmanjšamo porabo energenta in prihranimo pri stroških ogrevanja tudi do 15 %. S sodobno plinsko kondenzacijsko pečjo, ki dosega izkoristek tudi do 110 %, dodatno zmanjšamo škodljive emisije in izpuste CO2 ter prispevamo svoj delež k čistejšemu okolju.

S hibridno toplotno črpalko do maksimalne varčnosti ogrevanja

Hibridna toplotna črpalka je popolna kombinacija toplotne črpalke in plinskega kondenzacijskega kotla. Z njo lahko prihranimo tudi do 45 % letnih stroškov ogrevanja. Združuje dva vira toplote (plin in električno energijo), ter med njima, za doseganje maksimalne varčnosti ogrevanja in priprave tople sanitarne vode, vedno izbere najvarčnejšega in najučinkovitejšega.

Dolgoročni prihranki z ogrevalnim sistemom na zemeljski plin

Zemeljski plin je udoben in ekonomičen energent z visoko energijsko vrednostjo in odličnimi izkoristki. Z vpeljavo ogrevalnega  sistema na zemeljski plin dosegamo pomembne dolgoročne prihranke pri stroških ogrevanja v svojem gospodinjstvu. Investicija v vgradnjo plinske kondenzacijske peči na zemeljski plin je izjemno učinkovita, saj je do trikrat nižja kot v druge ogrevalne sisteme in se povrne vsaj enkrat hitreje kot investicija v katerokoli drugo tehnologijo.

Zemeljski plin velja za najčistejši energent med fosilnimi gorivi, z najmanjšim izpustom CO2 in se uvršča med okoljsko najprimernejše energente.

Uporabljajte toplotne črpalke

V dobro izoliranih hišah je za ogrevanje priporočljiva kombinacija električne in energije okolice s pomočjo toplotnih črpalk. Z vgradnjo toplotne črpalke lahko dolgoročno znižate stroške za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode.

Namesto centralnega ogrevanja s kotlom na kurilno olje, plin ali drva uporabite toplotno črpalko, ki energijo za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode zagotovi tako, da porabi manjši del električne energije, glavnino potrebne energije pa odvzame iz okolja. S tem lahko prihranimo do 70 % pri stroških za energijo.

Če boste za pogon toplotne črpalke uporabljali energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov, se boste v celoti ogrevali okolju prijazno in brez emisij CO2.

Za optimalno načrtovanje je priporočljiv posvet s strokovnjakom.

Tipi toplotnih črpalk

 • Toplotna črpalka zrak/voda
 • Toplotna črpalka zemlja/voda
 • Toplotne črpalke voda/voda
 • Toplotna črpalka zrak/zrak

Ali ste vedeli?...

... da imamo v Sloveniji idealno temperaturo le okoli 130 dni v letu? V preostalih dneh jo je treba umetno vzdrževati, kar je povezano z dodatnimi stroški.

Na kaj biti pozoren pri izbiri toplotne črpalke

Pri izboru toplotne črpalke so bistvene temperaturne in geološke značilnosti okolja v katerem živimo. Na podlagi naravnih danosti na lokaciji postavitve, ter velikosti ogrevane površine stavbe opredelimo potrebo po toplotni energiji. Pri slabo izoliranih stavbah so toplotne izgube prevelike, zato je treba pred priključitvijo črpalke na sistem centralnega ogrevanja poskrbeti za kakovostno izolacijo stavbe.

Glede na regijo in sestavo tal izbiramo različne vire toplote. Najpogostejši so zemlja, voda in zrak. Izberemo vir, ki je na voljo in ima najvišjo povprečno letno temperaturo. Najprimernejši vir je podtalnica, ki s temperaturo od 7 °C do 13 °C zagotavlja visoko grelno število, ki je v povprečju preko leta tudi več kot 5. Podtalnici sledi zemlja (grelno število COP okoli 4), najmanj primeren vir toplote pa je zunanji zrak z grelnim številom nad 3,5.

Grelno število (COP) je razmerje med pridobljeno toploto in vloženo pogonsko energijo (npr. COP = 4 pomeni, da za 4 kWh ogrevalne energije porabimo 1 kWh električne energije).

Za uporabo toplotne črpalke je primeren nizkotemperaturni sistem s talnim in stenskim ogrevanjem. Uporabimo jo lahko tudi pri radiatorskem ogrevanju, pri čemer pa temperatura ogrevalne vode v najhladnejših dnevih zaradi ekonomičnosti obratovanja ne sme presegati 55 °C.

Glede na velikost stavbe pa se odločimo za moč toplotne črpalke, ki ne sme biti prevelika ali premajhna, saj s tem postane ogrevalni sistem neučinkovit. Pomembno je izbrati kvalitetno črpalko, ki zagotavlja visoka grelna števila.

Toplotne črpalke (TČ) za ogrevanje in za toplo vodo morajo dosegati vrednosti oz. razrede COP, opredeljene v tabeli.

 • Zemlja / voda

BO / W35
4,3 (COP je izračunan skladno s SIST EN 14511)

 • Direkten uparjalnik / voda

E4 / W35
4,5 (COP je izračunan skladno s SIST EN 14511)

 • Voda / voda

W10 / W35
5,1 (COP je izračunan skladno s SIST EN 14511)

 • Zrak / voda

A2 / W35
3,1 (COP je izračunan skladno s SIST EN 14511)

 • Zrak / voda (TČ za toplo vodo)

A20 ali W15 / W45
3,0 (COP je izračunan skladno s SIST EN 255-3)

Toplotne črpalke za toplo vodo, sistem zrak/voda morajo dosegati COP 3,0 izračunan po sistemu SIST EN 255-3 

Kako v treh korakih izbrati najboljši ogrevalni sistem?

 • Prvi korak – zavedanje

Vsak korak v življenju se dejansko prične z zavedanjem. V danem primeru govorimo o zavedanju koliko denarja porabimo za ustvarjanje bivalnega ugodja kot je primerna temperatura v prostorih, za uporabo električnih aparatov, avtomobilov …  Pri tem nam je lahko v veliko pomoč brezplačni spletni energetski svetovalec PorabimanjSlednji nam nudi možnost preverjanja različnih ukrepov za zmanjšanje življenjskih stroškov vezanih na rabo energije in ob tem nam ponudi celo najprimernejšo opcijo za naš primer! Poleg tega nam določi okvirno ceno investicije za morebitno posodobitev enega izmed segmentov ter določi vračilno dobo izbrane nadgradnje. Osebna energetska učinkovitost na enem mestu!

 • Drugi korak – dobra izolacija ovoja stavbe

Osnova za izbiro ogrevalnega sistema je vezana na potrebno ogrevalno moč, ki jo stavba potrebuje za vzdrževanje ugodnih bivalnih pogojev. Za znižanje te moči nam predvsem služi dobra izolacija zunanjega ovoja stavbe. Iz potrebne moči za ogrevanje se lahko nato odločimo kakšen sistem ogrevanja bomo vgradili.

 • Tretji korak – izbira ogrevalnega sistema

Hiša, ki ima dobro toplotno izoliran zunanji ovoj, streho ter ostale cone, ki mejijo na neogrevane dele, ter poleg tega energetsko učinkovito rešeno uhajanje toplote skozi odprtine (okna, vrata), potrebuje zelo malo energije za ogrevanje. Malo za šalo, malo zares, se takšna stavba lahko ogreva tudi s prižganimi okrasnimi svečkami! Ne samo, da bomo porabili za ogrevanje  takšne hiše veliko manj denarja, ustvarili si bomo tudi veliko boljše bivalne pogoje kot v neizoliranem domovanju.

Skratka, če imate zelo dobro toplotno izolirano hišo lahko dejansko izbirate katerikoli ogrevalni sistem, ki vam je najljubši.