SI
O teh straneh Pogoji in pravila Politika zasebnosti Oglaševanje
Slovensko English

Ravnanje z odpadki

Biološki odpadki, ki nastanejo pri pripravi hrane, predstavljajo več kot 30 odstotkov vseh gospodinjskih odpadkov. V kolikor jih ločujemo od preostalih odpadkov, s tem prispevamo k zmanjšanju deponij in k manjšim emisijam toplogrednih plinov. Organski odpadki se lahko uporabijo za kompost, preostali odpadki pa se reciklirajo.
Skoraj vsa gospodinjstva (97%) se podobno kot v preteklih merjenjih strinjajo z ločevanjem odpadkov. Dobra polovica (55%) pa se s tem popolnoma strinja*.

 

*Raziskava energetske učinkovtosti Slovenije - REUS 2015.

Poiščite embalažo, ki se jo da ponovno napolniti oz. reciklirati

Zavržena embalaža predstavlja tretjino vseh odpadkov, ki na deponijah povzroča emisije tudi drugih onesnaževal (dioksini). Poiščite embalažo, ki se jo da ponovno napolniti oz. reciklirati. Tudi stekleničko za vodo večkrat napolnite.

S premišljenim nakupovanjem zmanjšujemo odpadke

Z nakupom proizvodov, ki jih resnično potrebujemo, ki imajo daljšo življenjsko dobo in ki se lahko reciklirajo lahko dodatno prispevamo k varovanju okolja. Pri tem ne pozabimo na svojo nakupovalno vrečko ali torbo, da ne povečamo potrošnje plastičnih vrečk.

Rabljeno steklo, papir ... vrzite v ustrezne zabojnike

Od ostalih smeti posebej zbirajte papir in karton, plastiko in pločevinke. Recikliranje ene aluminijaste pločevinke lahko prihrani 90 odstotkov energije za izdelavo nove!

  • Pri 1 kg reciklirane plastike je prihranek 1,5 kg CO2.
  • Pri 1 kg recikliranega stekla je prihranek 300 gramov CO2.
  • Pri recikliranju 1 kg papirja pa se izognemo emisiji 900 gramov CO2.

Zmanjšajte odpadke

Večina izdelkov, ki jih kupujemo, povzročajo emisije toplogrednih plinov na takšen ali drugačen način, npr. med izdelavo in dobavo. Če nesete malico v službo v posebni škatli za večkratno uporabo in ne v embalaži za enkratno uporabo, zmanjšujete potrebo po dodatni energiji za izdelavo nove embalaže.

Nakupovalno vrečko uporabite večkrat. S tem prihranite energijo in zmanjšujete odpadke. Odpadki ustvarjajo emisije CO2 in metana v ozračje, onesnažujejo zrak, vodo in zemljo.
Izberite izdelke, ki so v majhnih embalažah in kupujte izdelke,ki omogočajo ponovno polnjenje. Tako lahko zmanjšate količino smeti in uporabo energije!
Kupujte pametno: 1,5-litrska steklenica zahteva manj energije in proizvede manj odpadkov kot tri steklenice po 0,5 litrov.
Reciklirajte organske odpadke. Deponije odpadkov znašajo približno 3 odstotke EU emisij toplogrednih plinov z metanom, izpuščenim zaradi razpadanja biološko razgradljivih odpadkov. Z recikliranjem organskih odpadkov ali s kompostiranjem, če imate vrt, lahko pomagate pri odpravi tega problema! Samo pazite, da kompostirate pravilno, da je pri razkroju dovolj kisika, sicer bo kompost povzročal emisije metana in širile se bodo neprijetne vonjave.

Starih računalnikov, baterij, sijalk ... ne odlagajte v navadne kontejnerje

Računalniki vsebujejo namreč težke kovine in svinec, zato jih odlagajte le na zbirališčih, ki imajo predvideno recikliranje elektronskega odpadnega materiala. Podobno je tudi z isluženimi kompaktnimi in cevastimi fluoroscentnimi sijalkami (vsebujejo živo srebro), baterijami in akumulatorjima (vsebujejo težke kovine).

Ali ste vedeli?

  • Proizvodnja baterij je namreč energetsko izjemno potratna. Za izdelavo ene same potrebujemo 50-krat več energije, kot je ta v svojem življenjskem ciklu proizvede.
  • Varčna sijalka potrebuje za svoje delovanje okrog 3-4 mg živega srebra, kar pa je petkrat manj od količine živega srebra v bateriji naše ure ali 100-krat manj od količine živega srebra v zobnem amalgamu in več kot 1000-krat manj kot v živosrebrnem toplomeru.